Het mysterie is opgelost: Waarom Duitsers kuilen graven!

Toen ik na Nederland kwam, vroegen erg veel medestudenten me “Aah, je bent Duits, graf je dan ook een kuil op het strand?” Ik snapte niet, wat ze bedoelden.

Totdat ik voor het eerst na Texel ging. Inderdaad dacht ik, “Tering, waarom laten zich alle Nederlanders hier zandstralen? Ik graaf een kuil.”

#Nederlands