gedenatureerde gezegde

“Het moet wel leuk blijven.”
“Ja wel.”
“Ook als het niet leuk is moet het toch leuk blijven.”
“Heel leuk.”
En dan met op elkaar geklemde kaken
Hell leuk.”

#Holland